eu@kavarna.bg

  +359 884 611 470  гр. Каварна, ул. Добротица 26

От Варна до Бяла през Дългопол с електромобил!

 От Варна до Бяла през Дългопол с електромобил!

Вече тествахме две от новоизградените зарядните станции за електромобили. Тези на територията на община Дългопол и на община Бяла – част от Черноморския коридор за електромобилност.

Повече от 180 км изминати по крайбрежието ни с две възможности за зареждане на електромобила!

Вижте информационното видео, създадено в рамките на проект BGENVIRONMENT-4.004-0010 „Черноморска Eлектромобилност“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от Община Каварна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмният оператор на Програма ООСКП.

#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа #EEAGrants #NorwayGrants #WorkingTogetherForGreenCompetitiveAndInclusiveEurope #ПрограмаОпазванеНаОколнатаСредаиКлиматичниПромени

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

© BSE-Mobility 2024. All Rights Reserved.