eu@kavarna.bg

  +359 884 611 470  гр. Каварна, ул. Добротица 26

ВИДЕО: Икономически предимства на електромобилите § технологични иновации


Електромобилите не са просто превозни средства, те представляват иновативна и променяща се част от бъдещето на транспорта и обществото!


За постигне на по-широко приемане и използване на електромобилите в нашето обществото в рамките на проекта създадохме поредица от анимирани информационни видеа:

  • Екологични предимства и полезни съвети за електрическите автомобили / част 1
  • Икономически предимства на електромобилите и технологични иновации / част 2
  • Инфраструктура за зареждане на електромобили и други стимули на общинско ниво / част 3

Вижте тук второто видео създадено в рамките на проект BGENVIRONMENT-4.004-0010 „Черноморска Eлектромобилност“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Цялата отговорност за съдържанието на видеото се носи от Община Каварна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмният оператор на Програма ООСКП.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

© BSE-Mobility 2024. All Rights Reserved.