eu@kavarna.bg

  +359 884 611 470  гр. Каварна, ул. Добротица 26

Приблизително  65 t CO2 са очакваните количества спестени емисии от изпълнението на проекта


Приблизително  65 t CO2 са очакваните количества спестени въглеродни емисии годишно от изпълнението на проекта на територията на партньорските общини


Малко над 65 t CO2 са очакваните количества спестени въглеродни емисии на територията на партньорските общини. Това са първоначални изчисления направени на база посочените данни в техническата спецификация  на заложеното за финансиране оборудване от възобновяеми енергийни източници.

Общата инсталирана мощност на фотоволтаиците, необходими за зарядните станции за електромобили в шестте партньорски общини ще е малко над 121 кWp, водещи като резултат до намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата. 65 тона спестени емисии на парникови газове на година се счита за значително количество.

В рамките на проект „Черноморска електромобилност“, монтажните дейности по изграждането на зарядни станции за електромобили, захранвани от слънчеви панели вече стартираха в някои от Черноморските общини – партньори по проекта, но за сега само община Дългопол напълно приключи с процедурата по тяхната доставка и инсталация. Монтираната зарядна станция на териротията на Дългопол осигурява едновременното зареждане на два електромобила и се захранва с електричество произведено от соларни панели, инсталирани на покрива на общинската сграда, пред която е монтирана. По този начин е осигурена нейната автономност от електропреносната мрежа и това я прави „зелена мярка“ на общината за адаптиране към климатичните промени.

Освен това, в рамките на проекта партньорските общини се сдобиха вече с по един електромобил за предоставяне на общински услуги, като по този начин те дават своя начален принос за трансформирането на общинския автомобилен транспорт към мобилност с нулеви емисии.

Емисиите на парникови газове като въглероден диоксид (CO2), метан (CH4) и други играят важна роля в изменението на климата, като допринасят за затоплянето на земната атмосфера. Спестяването на 65 тона емисии наистина може да има положителен принос към опазването на околната среда, особено ако се вземе предвид, че много туристически, индустриални и други дейности често произвеждат големи количества емисии.

Спестяването на емисии може да се постигне по различни начини, включително чрез енергийна ефективност, използване на възобновяеми източници на енергия, подобряване на производствените процеси и други устойчиви практики. Тези усилия са от съществено значение за намаляването на неблагоприятните ефекти на изменението на климата и за опазването на околната среда за бъдещите поколения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

© BSE-Mobility 2024. All Rights Reserved.