eu@kavarna.bg

  +359 884 611 470  гр. Каварна, ул. Добротица 26

HomeПартньори

Партньори

Проект „Черноморска Електромобилност“ се изпълнява в партньорство на шест общини, разположени на черноморското крайбрежие, а Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) и Норвежката компания за изследвания и иновации Smart Innovation Norway AS ще подпомогнат общините с експертиза за постигане на резултатите по проекта.

Пилотните шест общини са целенасочено подбрани с оглед на техния административен обхват и туристически потенциал. На тяхна територия, през последните години се наблюдава изключително засилване на автомобилния поток от чуждестранни туристи, които посещават както нашето Черноморие, така и пътуват транзитно за Турция и Гърция.

Община Каварна

Лице за контакт: Диляна Ангелова

Ел. поща: eu@kavarna.bg

Адрес: гр. Каварна, ул. Добротица 26

Web site: www.kavarna.bg

Facebook: www.facebook.com/obshtinakavarna

Кратка информация:

Каварна се намира на скалист бряг в северната част на българското Черноморие. Общината е част от област Добрич и се намира на 49 километра от областния град, а на 63 км североизточно се намира град Варна. Общата територия на община Каварна е 483 000 дка. Тя включва 21 населени места. Красивото крайбрежие на Каварна се простира на 42 км, а общата площ на плажовете в общината е 74 000 кв. м. Eдин от символите на града е нос Чиракман. На север от Каварна се намира един от най-красивите морски носове, който е и най-източната точка на Европейския съюз – нос Калиакра. Уникалната природна даденост на района и местността Яйлата привличат много туристи, които харесват разнообразието в морския пейзаж.

Роля в проекта: Община Каварна, като бенефициент е отговорна за цялостната координация, управлението и осигуряването на качествено изпълнение на проекта. Водеща роля има и в дейностите по осигуряване на публичност на проекта. Служители на общината ще участват в съвместни обучения на място и работна визита в Норвегия за повишаване на техния капацитет относно разработването и прилагането на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в областта на транспорта. Общината ще изготви проект за инсталиране на нейна територия на пилотна зарядна станция за електромобили, която ще се захранва със соларен панел, както и ще обяви поръчка за закупуване на електромобил, който ще се използва за предоставяне на общински услуги.

Община Бяла

Лице за контакт: Десислава Златева

Ел. поща: d.zlateva@byala.org

Адрес: гр. Бяла, ул. Андрей Премянов 29

Web site: https://www.byala.org/

Facebook: www.facebook.com/9101Byala

Кратка информация:

Община Бяла е разположена в централната част на Българското Черноморско крайбрежие. На север и северозапад граничи с община Долни Чифлик /Варненска област/ и на юг и югозапад с община Несебър /Бургаска област/. Територията й е 162 км2. В национален план обхващат 0,15% от територията и 0,04% от населението на страната. Бреговата ивица на общината се характеризира със съчетание от скалист бряг, малки заливи, плажови ивици с пясъчни дюни. Брегът е стръмен и разчленен, което води до силно ограничаване на плажния потенциал, но от друга страна му придава атрактивност, което е ценен курортен ресурс.

Роля в проекта: Община Бяла ще участва в изпълнението и популяризирането на проекта и постигнатите резултати. Служители на общината са включени в съвместни обучения на място и работна визита в Норвегия за повишаване на техния капацитет относно разработването и прилагането на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в областта на транспорта. Общината ще изготви проект за инсталиране на нейна територия на пилотна зарядна станция за електромобили, която ще се захранва със соларен панел, както и ще обяви поръчка за закупуване на електромобил, който ще се използва за предоставяне на общински услуги.

Община Долни чифлик

Лице за контакт: Даниела Кръстева

Ел. поща: obst_dchiflik.pez@mail.bg

Адрес: гр.Долни чифлик, пл. Тича №1

Web site: https://dolnichiflik.bg

Facebook: www.facebook.com/dolnichiflik

Кратка информация:

Разположена в югозападната част на Варненска област. Обхваща близо 487 кв. км, която включва Камчийска долина, Лонгоза, северните склонове на Камчийския Балкан и черноморската брегова линия с прилежащият ú шелф. Закътана далеч от големи източници на замърсяване, община Долни чифлик е екологичен оазис: чист въздух, чиста почва, чисти води и уют, опазен от машинни и технологични шумове.

Роля в проекта: Община Долни Чифлик ще участва в изпълнението и популяризирането на проекта и постигнатите резултати. Служители на общината са включени в съвместни обучения на място и работна визита в Норвегия за повишаване на техния капацитет относно разработването и прилагането на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в областта на транспорта. Общината ще изготви проект за инсталиране на нейна територия на пилотна зарядна станция за електромобили, която ще се захранва със соларен панел, както и ще обяви поръчка за закупуване на електромобил, който ще се използва за предоставяне на общински услуги.

Община Дългопол

Лице за контакт: Ганка Георгиева

Ел. поща: eu_pr@dalgopol.org

Адрес: гр. Дългопол, ул. Г.Димитров 105

Web site: http://www.dalgopol.org/

Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100070969703921

Кратка информация:

Общината е разположена в югозападната част на област Варна. С площта си от 440,945 km2 заема 5-о място сред 12-те общините на областта, което съставлява 11,52% от територията на областта. На десния бряг на язовир Цонево, югозападно от село Аспарухово се намира природния феномен „Чудните скали“, които са най-големият туристически обект на община Дългопол.

Роля в проекта: Община Дългопол ще участва в изпълнението и популяризирането на проекта и постигнатите резултати. Служители на общината са включени в съвместни обучения на място и работна визита в Норвегия за повишаване на техния капацитет относно разработването и прилагането на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в областта на транспорта. Общината ще изготви проект за инсталиране на нейна територия на пилотна зарядна станция за електромобили, която ще се захранва със соларен панел, както и ще обяви поръчка за закупуване на електромобил, който ще се използва за предоставяне на общински услуги.

Община Несебър

Лице за контакт: Галина Бабева

Ел. поща: galinababeva@abv.bg

Адрес: гр. Несебър, ул. Еделвайс 10

Web site: http://nessebarinfo.com/

Facebook: www.facebook.com/Nesebar.Municipality

Кратка информация:

Община Несебър заема най-северната част от Черноморското крайбрежие на Бургаска област. Значителната крайбрежна ивица и нейният разнообразен характер създават благоприятни условия за развитие на туризма, който е водещ отрасъл в икономиката. Те превръщат община Несебър в най-голямата туристическа агломерация на българското Черноморие Плажните наличности на община Несебър са едни от най-големите на българското Черноморско крайбрежие и възлизат на 1517 дка с общ капацитет 139 450 плажни места. Поради неповторимия си исторически колорит през 1983 г. град Несебър е включен в списъка на Световното културно наследство под егидата на ЮНЕСКО.

Роля в проекта: Община Несебър ще участва в изпълнението и популяризирането на проекта и постигнатите резултати. Служители на общината са включени в съвместни обучения на място и работна визита в Норвегия за повишаване на техния капацитет относно разработването и прилагането на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в областта на транспорта. Общината ще изготви проект за инсталиране на нейна територия на пилотна зарядна станция за електромобили, която ще се захранва със соларен панел, както и ще обяви поръчка за закупуване на електромобил, който ще се използва за предоставяне на общински услуги.

Община Приморско

Лице за контакт: Люба Желева

Ел. поща: zheleva_ef@primorsko.bg

Адрес: гр. Несебър, ул. Еделвайс 10

Web site: https://primorsko.bg/

Facebook: www.facebook.com/primorskomunicipality

Кратка информация:

Община Приморско е първата община – рожба на демокрацията в Бургаска област, доброволно създадена през 1997 г. с волята на хората от гр. Приморско, с. Писменово, с. Ясна поляна и с. Ново Паничарево. Намира се на 50 км. южно от гр. Бургас. Крайбрежен панорамен път свързва града с всички черноморски селища – Китен, Дюни, Созопол, Бургас, Несебър, Варна и др. Релефът на Приморско е уникален с разнообразието и красотата си. Двата просторни плажа с чисти и фини пясъци са обградени с живописни дюни. Туризмът и обслужващата го сфера са най-динамично развити в икономиката на града. Приморско разполага с разнообразни природни ресурси. Предлагат се условия за различни видове туризъм – не само рекреационен, но и културен, риболовен, ловен, спортен, екотуризъм и др. Всяка година Приморско е посещавано от милиони чуждестранни и български туристи. Разположен е в залив във формата на полумесец, осеян от най-чистите, най-дългите и най-големите плажове и дюни на българското Черноморие.

Роля в проекта: Община Приморско ще участва в изпълнението и популяризирането на проекта и постигнатите резултати. Служители на общината са включени в съвместни обучения на място и работна визита в Норвегия за повишаване на техния капацитет относно разработването и прилагането на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в областта на транспорта. Общината ще изготви проект за инсталиране на нейна територия на пилотна зарядна станция за електромобили, която ще се захранва със соларен панел, както и ще обяви поръчка за закупуване на електромобил, който ще се използва за предоставяне на общински услуги.

Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО)

Лице за контакт: Марияна Иванова

Ел. поща: office@ubbsla.org

Адрес: гр. Варна, ул. Преслав 4

Web site: www.ubbsla.org

Кратка информация:

АБЧО е неправителствена, доброволна, самоуправляваща се нестопанска организация, учредена през 1992г. Към настоящия момент Асоциацията обединява 20 общини от Българското Черноморие, разположени в три административни области – Бургас, Варна и Добрич. Работи в областта на местното самоуправление, енергийната ефективност, туризма, културата, транспорта, опазването на околната среда и устойчивото развитие. Асоциацията организира усилията на своите общини-членки за решаване на общи за Черноморския регион проблеми.

Роля в проекта:  Експертите на АБЧО ще участват в проучването на добри практики от Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн в областта на адаптация към изменение на климата на местно ниво за повишаване на институционалния капацитет в общините-партньори и ангажираността на обществото към промените в климата. АБЧО ще популяризира постигнатото по проекта сред останалите членки-общини, както и сред своите колеги и партньори от Националното сдружение на общините в РБългария, Националната асоциация на енергийните агенциии в България и Общинска мрежа за енергийна ефективност Еко Енергия. АБЧО ще ръководи провеждането на обучителни семинари на общински служители с цел подобряване на  административния и експертен капацитет на служителите в партньорските общини. АБЧО ще разработи Общински планове за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата на всички 6 общини партньори в проекта.

Smart Innovation Norway AS (SIN)

Лице за контакт: Dieter Hirdes

Ел. поща:  dieter.hirdes@smartinnovationnorway.com

Адрес: Håkon Melbergs vei 16, 1781 Halden, Норвегия

Web site: http://smartinnovationnorway.com/en/

Facebook: https://www.facebook.com/smart.innovation.norway

Кратка информация:

SIN е норвежка компания за изследвания и иновации в областта на зелената зделка и новите устойчиви работни места. Помага компании и общности с приложни изследвания, иновации и комерсиализация в областта на устойчивата енергия, приложен изкуствен интелект, цифрово предприемачество, интелигентни градове, социални и поведенчески иновации. Компанията е сред лидерите в Норвегия в изследванията на ЕС. Специализиран отдел на компанията работи за създаване на устойчиво развитие на общността в сътрудничество с общини и други организации. SIN участва в над 100 иновационни проекта за интелигентни градове за постигане на местни, национални и международни (ЕС) климатични цели, създаване на икономически растеж и повишаване на благосъстоянието на населението.

Роля в проекта: Организиране и провеждане на работно посещение в град Халден, Норвегия с цел участващите общински служители от Българските партньорски-общини да се запознаят с утвърдени действащи екологични и иновативни практики в населените места в Норвегия, постигнати ползи и резултати от приложени конкретни мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в областта на транспорта на местно ниво.

 


 

© BSE-Mobility 2024. All Rights Reserved.