eu@kavarna.bg

  +359 884 611 470  гр. Каварна, ул. Добротица 26

Финална пресконференция по проект „Черноморска електромобилност“

На 15.04.2024г. се проведе финална пресконференция по проект „Черноморска електромобилност“. Домакин на срещата беше община Каварна, която е и водещ партньор по проекта, обединил усилията на шест черноморски общини Каварна, Бяла, Дългопол, Долни Чифлик, Несебър и Приморско да се адаптират към променящия се климат и да намалят емисиите си чрез прилагане на иновативни мерки в сектора на транспорта и повишаване капацитета на общинските си служители.

Проект BGENVIRONMENT-4.004-0010 „Черноморска Eлектромобилност“ се реализира в периода 31.03.2023г.-30.04.2024г. с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) и Норвежката компания за изследвания и иновации Smart Innovation Norway AS са партньори по проекта и указаха необходимата техническа експертиза за постигане на резултатите по проекта. Цялостната идея на проекта беше чрез поредица от обучения, проучване и взаимстване на добри практики от държавите донори да се подобри капацитета на местните власти за планиране на обществено приемливи политики свързани с адаптацията, прилагане на мерки за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които могат да причинят климатичните промени.

За целта на територията на общините-партньори се изгради така наречения „Черноморски коридор за електромобилност“ чрез монтирането на зарядни станции. Така чрез новоизградената инфраструктура, свободното зареждане на електрически превозни средства на гражданите и туристите стана достъпно по цялото българско Черноморие. Освен това, в рамките на проекта бяха закупени по един електромобил за всяка от шестте общини, които вече се ползват за общински социални дейности. Разработено е мобилно приложение, което свързва зарядните станции и дава информация за тяхното местоположение и статус в реално време.

За подобряване капацитета на общинските служители в партньорските общини бяха проведени две специализирани обучения: едното за преразглеждане и оценка на ефективността на общинските стратегически планове и мерките, които вече са предприети за смекчаване и адаптация към климатичните промени, а второто – за  подобряване на експертизата им в областта на планиране на мерки за климатичните промени. В допълнение, общинските експерти се запознаха с постиженията на Норвегия в разработването и прилагането на иновативни мерки за адаптация към климатичните промени на местно ниво, с акцент върху транспорта, по време на проведено работно посещение в град Халден, където е седалището на  норвежкия партньор.

Експертите на АБЧО разработиха за шестте общини – партньори по проекта Общински план за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата до 2030г., вземайки в  предвид основните стратегически документи на европейско и национално ниво, както и секторни и хоризонтални документи, свързани с политики по изменение на климата и адаптация към климатичните промени.

Интересни подкасти за екологичните и икономическите предимства за електрическите автомобили, полезни съвети и зарядна инфраструктура са достъпни за широката общественост на сайта (www.bse-mobility.eu) и в социалните мрежи  (www.facebook.com/BlackSeaEmobility) на проекта. Пак там могат да се намерят и подготвените добрите примери от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн в областта на адаптация към изменение на климата на местно ниво под формата на кратки интерактивни видео филмчета.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

© BSE-Mobility 2024. All Rights Reserved.