eu@kavarna.bg

  +359 884 611 470  гр. Каварна, ул. Добротица 26

Последвайте ни в социалните мрежи за актуални новини!


Проект „Черноморска електромобилност“ има вече собствена ФЕЙСБУК СТРАНИЦА!

Последвайте ни в социалната мрежа за актуални новини по изпълнение на дейностите по проекта и постигнатите резултати.


Фейсбук страницата е създадена с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

© BSE-Mobility 2024. All Rights Reserved.