eu@kavarna.bg

  +359 884 611 470  гр. Каварна, ул. Добротица 26

Добри практики от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн в областта на адаптация към изменение на климата на местно ниво

Подготвили сме 12 добри практики на местно ниво, свързани с адаптацията и прилагането на мерки за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които могат да причинят климатичните промени от страните-донори на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“. Практиките са обобщени в електронен доклад и са представени накратко във видеа за всяка страна.

Това са част от добрите практики прилагани на местно ниво в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн в областта на адаптацията към изменението на климата, от които могат да се възползват и българските общини.


Чрез проучване и взаимстване на добри практики от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, проект „Черноморска електромобилност“ цели от една страна да повиши информираността и институционалния капацитет на общините-партньори за адаптация към климатичните промени, а от друга да повиши ангажираността на обществото към промените в климата.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

© BSE-Mobility 2024. All Rights Reserved.