eu@kavarna.bg

  +359 884 611 470  гр. Каварна, ул. Добротица 26

Материали от ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР „Оценка на ефективността на общински стратегически планове по отношение на действията за смекчаване и адаптация към климатичните промени“

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

Оценка на ефективността на общински стратегически планове по отношение на действията за смекчаване и адаптация към климатичните промени

Семинарът цели, чрез комбиниране на теоретични концепции и практически решения да се повишат компетенциите на общинските служители относно оценяването на ефективността общинските стратегически планове и мерките, които вече са предприети по отношение на действията за смекчаване и адаптация към климатичните промени

Обучителни материали:


1. Въведение


2. Рамка и нормативна база в областта на климатичните промени


3. Методика на извършване на оценка на ефективността на общинските стратегически планове


4. Събиране на данни за оценка на ефективността на общинските стратегически планове


5. Анализ на данните за оценка на ефективността на общинските стратегически планове


6. Оценка на ефективността на общинските стратегически планове


7. Идентифицирането на подобренията – важна стъпка при оценката на ефективността на общинските стратегически планове и мерките за смекчаване и адаптация към климатичните промени


8. Преглед и обновяване на стратегическите общински планове


9. Обобщение


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

© BSE-Mobility 2024. All Rights Reserved.