12 общински служители подобриха своята експертиза за преразглеждане и оценка на ефективността на местните планове и мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени


Първият обучителен семинар за общински служители беше проведен онлайн в рамките на три дни


В рамките на проект  „Черноморска Електромобилност“  беше проведен първи онлайн обучителен семинар на тема „Оценка на ефективността на общински стратегически планове по отношение на действията за смекчаване и адаптация към климатичните промени“. Тридневният семинар се състоя на 22, 23 и 26 юни 2023 г., като в него участие взеха 12 общински служители – по двама от общините, участващи в проекта: общините Каварна, Бяла, Дългопол, Долни Чифлик, Несебър и Приморско. Основна цел на събитието бе, чрез комбиниране на теоретични концепции и практически решения, да се повишат компетенциите на общинските служители относно преразглеждането и оценяването на ефективността на общинските стратегически планове и мерките, които вече са предприети по отношение на действията за смекчаване и адаптация към климатичните промени.

Обучението се основаваше на факта, че местните власти играят ключова роля в преодоляването на проблемите от климатичните промени. 70 % от законодателството на ЕС, 70 % от мерките за смекчаване на климата и 90 % от мерките за адаптиране, както и 65 % от целите на ООН за устойчиво развитие са в компетентностите на местните власти. Ангажиментите им включват разработване на планове, намаляване на емисиите, промяна на инфраструктурата, сътрудничество и образование. Устойчивите практики и действия на местните власти създадат устойчива общност и подобряват благосъстоянието на гражданите.

Общините – партньори имат  Планове за интегрирано развитие, планове за устойчиво енергийно развитие или за енергийна ефективност , които в различна степен са фокусирани върху устойчивото развитие, рискове и уязвимости от изменението на климата и адаптацията към тях.

Следните теми бяха застъпени в обучението по проекта, проведено от екипа на Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО):

  • Рамка и нормативна база в областта на климатичните промени
  • Методика на извършване на оценка на ефективността на общинските стратегически планове
  • Събиране на данни за оценка на ефективността на общинските стратегически планове
  • Анализ на данните за оценка на ефективността на общинските стратегически планове
  • Оценка на ефективността на общинските стратегически планове
  • Идентифицирането на подобренията – важна стъпка при оценката на ефективността на общинските стратегически планове и мерките за смекчаване и адаптация към климатичните промени
  • Преглед и обновяване на стратегическите общински планове

В рамките на дискусионните панели участващите в обучението общински служители бяха помолени да дадат примери за последствия от климатичните промени
в техните общини, да посочат разработени стратегии, програми и планове на тяхната община с включени елементи на климатичните промени, да разкажат как се прави оценка на стратегическите планове в тяхната община, какви подходи и методи за събиране на информация използват в тяхната община, т.н.

Кратко видео от обучителния семинар:

Презентациите от обучението са качени тук:

https://bse-mobility.eu/training-materials-seminar-1/

 


Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и  по-приобщаваща Европа!


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

© BSE-Mobility 2024. All Rights Reserved.