eu@kavarna.bg

  +359 884 611 470  гр. Каварна, ул. Добротица 26

24 общински служители получиха теоритична подготовка и участваха в интерактивни занимания за РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ за смекчаване и адаптиране към климатичните промени


ВТОРИ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР


Приключи втория обучителен семинар по проект BGENVIRONMENT-4.004-0010 „Черноморска Електромобилност“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма “Опазване на околната среда и климатични промени” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Oбучението целеше да подобри административния и експертен капацитет на общинските служители в партньорските общини – Каварна, Бяла, Дългопол, Долни Чифлик, Несебър и Приморско за РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ за смекчаване и адаптиране към климатичните промени.

Планирането на  ефективни мерки е от изключителна важност за разработването на актуални и работещи Общински планове за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата с постижими резултати. Експертният капацитет на общинските служители в областта на планирането на  ефективни мерки е от особена важност, поради въздействието им върху повечето сфери на социално-икономическия живот, в т.ч. и живота и здравето на хората.

Тридневното онлайн обучение се проведе на 7, 8 и 11 септември 2023 г. като включваше представяне на методиката и стъпките при разработване на Общински план за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата, интеграцията му с други области на общинското управление, финансиране и ресурсно обезпечаване на плана, показатели и оценка, публично обсъждане и одобрение, изпълнение и мониторинг, направен беше преглед на съществуващите стратегически планове и действия, т.н.

24 общински служители получиха теоритична подготовка и участваха в интерактивни практически занимания за разработването на Общински план за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата на въображаемата Черноморска община „Пелагоний“. Този учебен подход осигури практическа насоченост на курса и повиши подготовката на общинските специалисти за реалното им участие в предвиденото по Проекта разработване на подобен план за тяхната община.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

© BSE-Mobility 2024. All Rights Reserved.