eu@kavarna.bg

  +359 884 611 470  гр. Каварна, ул. Добротица 26

Напредъкът по проекта бе представен на XVII Национална конференция на АБЕА в София /28.11.2023


Напредъкът по проект „Черноморска електромобилност“ бе представен по време на XVII Национална конференция на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА), която се проведе в периода 27–29 ноември 2023г. в хотел „Хемус“ в град София. Постигнатите резултати по проекта към момента предизвикаха истински интерес сред присъстващите политици, общински представители, енергийни експерти и др. Началният принос и усилията на шестте черноморски общини Каварна, Бяла, Дългопол, Долни Чифлик, Несебър и Приморско за трансформирането на общинския автомобилен транспорт към мобилност с нулеви емисии бе споделен от инж. Тонев, експерт по проекта.

Дискусия предизвика актуалността на проекта и комбинацията на туризма като структуроопределящ за региона и изграждането на автономни зарядни станции на територията на сравнително малки, но много посещаеми през летния сезон от туристи и гости общини.

Национална конференция на АБЕА се проведе със съдействието на Министерство на енергетиката, а темите включени тази година бяха съсредоточени върху стратегическата визия, политиките и необходимите реформите за осъществяването на енергийния преход.

Тридневният форум се откри с XVII Национална конференция на АБЕА, в която бяха бъдат засегнати редица теми, свързани с декарбонизацията на българската икономика: от стратегическо планиране и механизми за финансиране до управление на енергията в общините, намаляване на енергийната бедност, създаване на енергийни общности, схеми за сертифициране и развитие на умения за проектиране и строителство на нулево-енергийни сгради.

След това, в рамките на поредица кръгли маси за финансиране на устойчива енергия, ЕнЕфект, Столична община и Центъра за изследване на демокрацията организираха конференция “Политики и инвестиции за устойчива, ефективна и сигурна енергийна система”, която даде официалното начало на обществените консултации по Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата.

Последният ден от конференцията бе изпълнен със силно международно участие и посветен на системите за общински енергиен мениджмънт, които са от изключително значение за привличането на инвестиции в първите дни от новите мандати за управление на местните власти.


Проект BGENVIRONMENT-4.004-0010 „Черноморска Електромобилност“ се осъществява с финансовата подкрепа на Програма “Опазване на околната среда и климатични промени” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа #EEAGrants #NorwayGrants #WorkingTogetherForGreenCompetitiveAndInclusiveEurope #ПрограмаОпазванеНаОколнатаСредаиКлиматичниПромени

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

© BSE-Mobility 2024. All Rights Reserved.