eu@kavarna.bg

  +359 884 611 470  гр. Каварна, ул. Добротица 26

Политиката за насърчаване на електромобилите в Норвегия е широкомащабна и има за цел да стимулира прехода към електрическа мобилност

Политиката за насърчаване на електромобилите в Норвегия е широкомащабна и има за цел да стимулира прехода към електрическа мобилност

Никоя друга страна в света няма повече електрически превозни средства на глава от населението както Норвегия. 54% от продадени новите автомобили в страната през 2020г. са електромобили. Изградената инфраструктура включва повече от 16.000 зарядни станции в цялата страна. Политическата цел е целият норвежки автомобилен парк да бъде с нулеви емисии (електрически или водородни) до 2025 г!

В Норвегия политиката на общините относно електрическите превозни средства играе важна роля за насърчаване на използването им.Ето някои мерки, които се предприемат на общинско ниво:

  • Инфраструктура за зареждане: Общините активно развиват мрежа от станции за зареждане на електрически превозни средства. Те инсталират зарядни станции в обществени паркинги, търговски центрове, хотели, гари и други места, за да осигурят удобство за зареждане на собствениците на електрически превозни средства.
  • Ползи и стимули: Някои общини предоставят свои собствени предимства и стимули за собствениците на електрически превозни средства. Това може да включва освобождаване от такси за паркиране, стимули за пътен данък, преференциални условия за получаване на разрешителни за използване на пътя и други предимства.
  • Електрически обществен транспорт: Много общини инвестират активно в развитието на електрическия обществен транспорт. Това може да включва замяна на автобусните паркове с електрически автобуси или въвеждане на други форми на електрически обществен транспорт като електрически влакове или трамваи.
  • Образование и популяризиране: Общините провеждат информационни кампании и образователни програми, за да повишат осведомеността за предимствата на електрическите превозни средства и да убедят хората да ги използват. Това може да включва провеждане на изложби, семинари, демонстрации и разпространение на информационни материали.
  • Планиране на инфраструктурата: Общините обмислят електрически превозни средства в планирането на градската инфраструктура. Те включват зарядни станции в генералните планове за развитие, осигуряват зони за зареждане на паркинги и предприемат мерки за осигуряване на удобството при използване на електрически превозни средства в градска среда. Политиката на Общността в Норвегия е насочена към създаване на благоприятна среда за електрически превозни средства и насърчаване на прехода към чиста енергия.

В рамките на проекта „Черноморска електромобилност“, 12 общински служители от партньорските общини ще имат възможността да се запознаят на място с добри практики от Норвегия и да повишат знанията си за разработване и прилагане на иновативни мерки за адаптация към климатичните промени на местно ниво, с акцент – мерки в областта на транспорта.🟩

👉Скоро ще споделим впечатления и снимки от работното ни посещение в град Халден Норвегия, където е седалището на норвежкия партньор Smart Innovation Norway

Smart Innovation Norway е водеща компания за приложни изследвания и бизнес развитие в рамките на устойчивата енергия, приложен изкуствен интелект, дигитално предприемачество, интелигентни градове и общности, социални и поведенчески иновации.


#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа

#EEAGrants #NorwayGrants

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

© BSE-Mobility 2024. All Rights Reserved.