eu@kavarna.bg

  +359 884 611 470  гр. Каварна, ул. Добротица 26

Плановете за намаляване на емисиите на парникови газове и aдаптация към изменението на климата са приети от Общинските съвет през м. Април 2024г.

В последния етап на изпълнение на проект „Черноморска електромобилност“ бяха разработени Планове  за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата за общините партньори по проекта от екипа на Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО). Плановете са приети от Общинския съвет на съответната община и са валидни до края на 2030г.

Плановете имат за цел определяне на потенциалните рискове за общината от променящите се климатични условия, дефиниране на конкретни мерки за адаптация, които да адресират приоритетните рискове и да позволят на общината да бъде максимално подготвена. При изготвянето на Плановете са взети предвид основните стратегически документи на европейско и национално ниво, както и секторни и хоризонтални документи, свързани с политики по изменение на климата и адаптация към климатичните промени.


План на община Каварна

План на община Бяла

План на община Долни чифлик

План на община Дългопол

План на община Несебър

План на община Приморско


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

© BSE-Mobility 2024. All Rights Reserved.