eu@kavarna.bg

  +359 884 611 470  гр. Каварна, ул. Добротица 26

Материали ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР „Подобряване на компетентността на общинските служители за разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени“

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

Подобряване на компетентността на общинските служители за разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени

Освен теоретична част, обучението включва и практически занимания, при които участниците ще участват в разработването на Общински план за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата на въображаемата Черноморска община „Пелагоний“. Този учебен подход осигурява практическа насоченост на курса и повишаване подготовката на общинските специалисти за реалното им участие в разработване на такъв план за тяхната община.


Обучителни материали:


  1. Въведение в обучението, Методика и стъпки за разработване на Общински план за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата, поставяне на задачи за самостоятелна работа.
  2. Ръководство за разработване на Общински план за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата
  3. Каталог на мерки за адаптация към климатичните промени
  4. Каталог на мерките, включени в съществуващи програми и планове на общините, участващи в проект BGENVIRONMENT-4.004-0010 „Черноморска Електромобилност“
  5. Работна тетрадка „Горски и полски пожари“
  6. Работна тетрадка „Наводнения“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

© BSE-Mobility 2024. All Rights Reserved.